A SMINKTETOVÁLÁS PRÉMIUMKATEGÓRIÁJA – a sminktetoválásban megjelent egy új módszer, az ARCMŰVÉSZET, melynek köszönhetően magasabb művészi értékű, kifinomult tetoválásokat készíthetünk.

A sminktetováló szakmai tudásanyag mélysége és művészi értéke nagy lehetőséget kínál a szakembereknek, de egyúttal számos kihívást is ad, mert az érvényesülés és a vendégek bizalmának elnyerése csak az egyre magasabb minőségű munkával valósul meg. Úgy is mondhatjuk, hogy az 5-6 évvel ezelőtt megjelenő újdonságok után a szakma immár egy másik ciklusba lépett, amikor már nem elsősorban az újdonságokon van a főszerep, hanem a profi megvalósításon és a magas szintű sminktetováló ismeretek helyes és indokolt alkalmazásán.

Az arcművész sminktetoválásban magasabb művészi értékű, kifinomult tetoválásokat készítünk és a sminktetoválás minden fázisa gondosan megkomponált.

Lássuk, milyen fázisokban és hogyan értelmezzük az Arcművészetet, mint a sminktetoválás prémium kategóriáját és miként képes magasabb szintre emelni a sminktetováló szakember tudását:

1.Vendégkommunikáció

Az Arcművészetben a sikerhez vezető út első lépcsője. Ugyanis a sminktetoválás során a vendéggel történő egyeztetés, az igények, az alkalmazott színek és lehetőségek átbeszélése pontos protokollt kíván. A további lépések csak akkor kezdhetők meg, ha ez a konzultáció egyértelmű, világos és a szakmai szempontok is érthetőek a vendég számára. Hosszú évek oktatási tapasztalata után azt érzem, hogy erre a részre nem fektetnek a szakemberek kellő hangsúlyt és tudatosságot és ezek hiányában megnő a panaszos vendégek száma, akik félreértelmeznek helyzeteket. Az arcművészet pontos protokollal biztosítja, hogy a vendég bizalma elmélyüljön és a sminktetováló pedig sokkal nagyobb magabiztossággal tudja megkezdeni a munkáját.

2.Arcszerkezet elemzés

Az arcszerkezet elemzés a tervezés előszobája. Ha ezt a részt kihagyjuk akkor problémák lavinájával találhatjuk szemben magunkat. Senkinek sem teljesen szimmetrikus az arca, de az arcvonások és arányok pontos megfigyelése segít, hogy meghatározzuk a tervezés határait. Vannak olyan adottságok és eltérések, amelyek alapos diagnosztika után vehetők észre, de a milliméter pontos tervezésénél igenis számítanak. Például, ha az egyik arcfél rövidebb, mint a másik, akkor ez azt jelenti, hogy a rövidebb oldalon rövidebb hely áll rendelkezésre a szemöldöknek, mint a másikon. A rövidebb oldalon az áthajlási ív, azaz a szemöldök legmagasabb pontja máshová esik a 2/3-1/3 arányban és végeredményként az egyik oldal mindig szebbnek fog tűnni és azt érezhetjük, hogy képtelenség ilyen arcon szimmetriát tervezni. Az Arcművészet mindhárom terület tetoválása előtt olyan szempontokat ismer és figyelembe vesz, amelyekkel a következő lépés, az előrajzolás sokkal sikeresebben elkészíthető.

3.Tervezés, előrajzolás

Sok szakember beszámolóit hallgatva az egyik legnehezebbnek a tervezést, előrajzolást tartják. Meggyőződésem, hogy a szépérzék idővel képes fejlődni, ha kellő szempontot és arcvonásokat érintő adottságot tanul és sajátít el a sminktetováló. A precíz előrajzolás nemcsak a vendégnek segíti az eredmény elképzelését, hanem a szakember is nagyobb eséllyel tud kifogástalan munkát és szimmetriát készíteni. 

Az Arcművészet középpontba helyezi a tizedmilliméter pontos tervezést, a sminktetováló látásmódjának, előrajzoló tudásának és eszközhasználatának a fejlesztését.

4.Anti aging szempontok

Minden nőt egész élete során boldoggá tud tenni, ha az adott koránál fiatalabbnak nézi őt a külvilág. Az Arcművészet erre is figyelmet fordít és minden sminktetoválás tervezésénél az anti-aging szempontok nagy szerepet játszanak. Ez minden arcon más-más szempontokat takar és az életkor is befolyásoló tényező, hiszen különböző sminktetováló technikák javasoltak az adott korosztályoknak.  Számos olyan tervezési trükk, technikai fogás és színekkel készíthető effekt közül választhatunk, amely segít, hogy az arc jó pár évvel fiatalabbnak nézzen ki az illető valós koránál.

5.Színválasztás

A színválasztás a gyógyult sminktetováló eredmények egyik fő alappillére. A vendégek figyelmének a középpontjában is sokszor ez áll és ezzel kapcsolatban elég határozott elképzelésekkel rendelkeznek. Kifejezetten félnek az előnytelen és sötét színektől, de a szakemberek is sok bizonytalansággal küzdenek a színválasztás és színelmélet terén. Az Arcművészet kiterjeszti a klasszikus sminktetováló színelméletet, hiszen átfogó szemléletre tanít például a női hajszínek helyes megítélésében, a színek arcra és bőrárnyalatra gyakorolt hatásainak ismeretével, kezdőknek is könnyen és jól alkalmazható protokollokat kínál a személyre szabott színválasztáshoz és figyelembe veszi a különböző sminktetováló technikák színválasztásra gyakorolt hatásait. A sminktetoválóknak hosszú időt és komoly fejtörést igényel a fent említett tényezők összehangolása és a színek helyes értelmezése, ezért az Arcművészet- a maga átfogó színválasztási és színelméleti rendszereivel- megkönnyíti a tanulást és kifejezetten professzionális tudást biztosít.

6.Technikai kivitelezés

A kivitelezés, azaz a tetoválás folyamata a sminktetováló számára a legizgalmasabb és egyben legművészibb területe. Jelenleg 10-nél is több önálló sminktetováló technika létezik és ezek kombinációja pedig további izgalmas és személyre szabott eredményeket tesz lehetővé. Az Arcművészet ismeri és alkalmazza mindhárom terület esetében a legújabb trendeket és a legkifinomultabb technikákat. Külön figyelmet fordít a maximális precizitásra, a művészi értékekre és a realisztikus ábrázolásra. Ezen kívül összefüggéseket mutat be a bőrtípus, az életkor, a választott tetováló technika, a sminktetováló eszköz és a szakember kezének sajátosságai között. Arcművészet hozzásegít a profi és folyamatosan stabil minőséget biztosító, művészi szempontokat is alkalmazó kivitelezéshez.

  1. Korrekció

A sminktetoválások korrekciójának helyes és tudatos megtervezése és kivitelezése az a téma, amelyet a szakmában jellemzően felületesen kezelnek. Ezért kapott helyet az Arcművészetben, hiszen a korrekció az a lehetőség, ahol visszajelzéseket kapunk és lehetőségünk van tökéletesíteni a korábbi munkánkon. Annak az ismerete, hogy mit, milyen lépésekben, milyen színekkel és milyen technikai lépésekkel tökéletesítsünk vagy alakítsunk át a korrekció alkalmával szintén alapos ismereteket igényel és nagy szerepet játszik egy sminktetováló magabiztosságában.

Patkós Alexandra

Arcművész sminktetováló, az Arcművészet megalkotója

Az Alexandra Academy és az Alexandra sminktetováló márka tulajdonosa és művészeti vezetője

Különlegessége, hogy az összes létező sminktetováló technikát nagy gyakorlattal készíti és a világ legzseniálisabb szakembereitől tanult, hogy azok stílusaiból inspirálódva alkossa meg sajátját, az Arcművész módszert, mely a kiválóságra törekvő sminktetoválóknak nyújt kiemelkedő fejlődési lehetőséget.